Nowy system opłaty drogowej w Polsce
  • 0 EUR opłaty instalacyjnej
  • 0 EUR zaurządzenie*
  • Autoryzowany dealer ITS Protection, od 8 lat działający na Węgrzech w systemie HU – GO

*Kaucja zwrotna za OBU